2011. július 31., vasárnap

Katona József: Bánk Bán

Fülszöveg:
Nem túlságosan gazdag drámairodalmunknak világirodalmi mércével mérve is kiemelkedő csúcsa, szinte egyszeri csodája a Bánk bán.Az író által papírra vetett sorsok – dráma esetében – előadás után kiáltanak. A mű bemutatása aztán visszahat az újabb alkotói szándékra és tettre. Ezért van, hogy a drámairodalom virágzása vagy éppen folytonossága a kor levegőjén és problémáin túl a színházi világ és a közönség nélkül aligha képzelhető el. Ahogy bő regénytermés olvasók nélkül nem lehetséges. Egy-egy mű igen, de a műfaj meghatározó jelenléte nem.Katona József (1791-1830), a kecskeméti takácsmester fia, a pesti jogi egyetemre fölkerülve a színházi világ vonzásába került. Nem a jogi pálya, a színpad, az írás volt számára elsődleges. Amikor évekkel később megkeseredve visszatért szülővárosába, a hiva talnoki lét vált elsődlegessé: gyakorlatilag fölhagyott az irodalmi munkássággal. A színház szerelmese, mint egy drámai hós a néma- ságot választotta, hogy aztán korai, örök némaságával az utókorra testálja varázspálcáját, a magyar irodalom gyöngyszemét, a Bánk bánt. Az ismert, de igazán nem elismert Katona József írói nagysága csupán halála után hosszú évekkel vált egyértelművé.Kétségtelen, hogy fő művéhez méltó és minőségben hasonlatos alkotás nem került ki tolla alól. Ám számos, nem csupán az irodalmi és színházi élet szempontjából, hanem önnön írói világa és fejlődése miatt is fontos mű alkotója, Igen sok, a korban divatos német darabot ültetett át magyarra; több mint tíz saját drámát írt.Katona minden sora összeftiggésben van a Bánk bánnal. Olyan értelemben legalábbis, hogy minden műve mögött egy érdekes és súlyos személyiség rejlik. A drámafró nem tud önmagánál, személyisége lehetőségénél súlyosabb alakot teremteni! Bánk tehát Kato- na és Katona Bánk.

Véleményem:
Nem voltak nagy elvárásaim ehhez a drámához, tudtam, hogy uncsi és érthetetlen. :P Hogy ne akadjak ki, úgy olvastam, hogy elolvastam pár mondatot a jegyzetemből, amelyben részletesen le van írva, hogy miről szól a történet. Szóval elolvastam pár mondatot, aztán elolvastam addig a drámát, amíg megtörtént az ebben a pár mondatban leírt cselekmény. Aztán újra pár mondat a jegyzetből, megint a dráma, és így tovább. :D Így sikerült megúsznom komolyabb kiakadás nélkül. :P
És ez, hogy nem akadtam ki, meg, hogy elég gyorsan sikerült elolvasnom, megnöveli egy picit az értékelésemet. Szóval:
Értékelésem: 1,5/5

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése